Bu Blogda Ara

Öne Çıkanlar

Anadil En Temel İnsanî Haktır

     Kültürel emperyalizm karşısında savunmasız bırakılmak istenen halklar ilk olarak anadillerinden ayrı düşürülmeye çalışılır. Anadolu gib...

29 Kasım 2020 Pazar

Marxism Eğitim Gençlik

                      

  Dünyamızda süre giden emperyalist-kapitalist düzen, egemen güç olan burjuvazinin her şeyi kendi ihtiyaçlarına göre biçimlendirdiği bir sistemdir. Bu düzen sömürücü, ırkçı, cinsiyetçi, homofobik ve doğa düşmanıdır.

İşçi Sınıfının Kafasına Geçirilen Torba

 


Burjuva devlet her geçen gün sermayeyi kollamak için işçi sınıfını, işçi gençliğini ezmekten asla geri durmuyor. Her kriz anında devletin aklına gelen tek soru “Sermayeyi nasıl rahatlatabiliriz, nasıl omuzlarından yükü alabiliriz?” oluyor.

Zorunlu Seçmeli Din Dersi Kaldırılsın !


      Zamanımız burjuva eğitim sisteminde burjuva devleti zorla bize kendi ideolojisinin propagandasını dikte etmekten hiç geri durmadı. Tarihte eğitim ve bilim, düzenin kalıbına göre şekillenmiştir ve bu nedenle kapitalizm özü gereği emekçi kitlelerin çocuklarına dogmatik ve manipüle edici fikirleri dikta etmiştir.

Enternasyonal Marxist Gençlik Manifestosu

 

Enternasyonal Marksist Gençlik -Manifestosu-


Bugün dünyanın tamamında emperyalist-kapitalist sistem hakimdir.Bir avuç burjuva sınıfının hizmetinde olan bu sistem sömürü mekanizmaları üzerine inşa edilmiştir. Bu düzen sömürücü, ırkçı,
cinsiyetçi, homofobik ve doğa düşmanıdır.

En Çok Okunanlar