Bu Blogda Ara

Öne Çıkanlar

Homofobi ve Siber Zorbalık

“Tarih, hiç bu kadar aşağılamaya şahit olmamıştı.” Özellikle ABD toplumu ve dünyanın geri kalan toplumlarındaki “Z kuşağında” sosyal medya k...

23 Nisan 2022 Cumartesi

Çocuklara Bayram Sosyalizmle Gelecek!


 Tarihler 23 Nisan 1920'yi gösterdiğinde, burjuva cumhuriyet Ankara'da meclisini açtı.Anadolu halkına bugünle beraber duyup duyabileceği en büyük yalan söylendi."Bu meclis halkın meclisidir,egemenlik kayıtsız şartsız sizindir" .Aslında açılışı yapılan halkın meclisi değil, halktan kopuk burjuva sınıfının diğer insanları kendi çıkarlarına göre yönettikleri,kullandıkları,sömürdükleri,ezdikleri,yoksullaştırdıkları bir "ahır" dı.Kendi torbalarından başka hiçbir şey düşünmeyen burjuvaların, emekçi kesimin hayatını kendi çıkarları doğrultusunda mahvettikleri bir yönetim aygıtıydı.Bu aygıt yeri geldiğinde devrimcileri asmış, yeri geldiğinde işçi sınıfının belini büken ve burjuvalarının kâr üstüne kâr koymasını sağlayan yasalar çıkartmıştır.İşin en karanlık yanı ise, işçi sınıfı ve emekçi ailelerin çocukları için acı,sefalet ve yoksulluktan başka bir şey getirmeyen bu kanlı meclisin kuruluş yıl dönümünün, çocuk bayramı olarak "şirin" gösterilmeye çalışılması olmuştur.


Tabi ki de burjuvazinin, burjuva meclisi şirin gösterme davetine, Türkiye'de kurulan sol örgütler seve seve icabet etmekten çekinmemişler,çekinmiyorlar ve çekinmeyeceklerdir.Kendisini "komünist" olarak tanıtan sosyal yurtsever oluşumlar, Bugün de bazıları ellerinde burjuva devletin bayraklarıyla, bazıları mustafa kemal resimleriyle, bu kanlı meclisin kuruluşunu kutlayacaklardır.İşçi hareketinin içindeki bu burjuvalar, burjuva devleti ve burjuvazinin "ahırı" olan meclisi teşhir etmekten uzaklaşıp, kemalist tabana şirinlik yapma çabaları içine girmişlerdir.Birçok emekçi çocuğu,demir parmaklıklar ardındayken, iş yerlerinde güvencesiz ve az bir maaşla çalıştırılırken,sokakta dilenerek,kağıt toplayarak sefil düşerken,sokakta aç bitap kalırken,  aile istismarından psikolojileri yerle bir olurken, intiharlar ederken,gelecek kaygısı yaşarken,okula gönderilmeyip,ya çalıştırılan, ya da evlendirilen çocuklar,kürt diye,mülteci diye öldürülen çocuklar varken, ve de buraya yazarsak ciltlerce kitap doldurmamız gereken birçok zulüm varken, bunların olmasının başlıca sorumlusu olan düzen meclisinin,sermaye sınıfının meclisinin kuruluş yıl dönümünü,öyle ya da böyle, utanarak ya da apaçık bir şekilde kutlayama vazifesini üstüne alan oluşumlar komünist değil olsa olsa oportünist olabilir...


EKİB'in tüm bileşenlerinin ve EMG'nin bu konudaki görüşü nettir.Bu düzen emekçi gençliğe ve çocuklara yıkımdan,sefalletten,zulümden başka hiçbir şey vaadetmiyor.Çocukların, eşit, özgür,güvenceli ve mutlu bayramları ancak Sosyalizmle mümkün olabilir!

Çocuklara bayram sosyalizmle gelecektir!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

En Çok Okunanlar